Om

img_0829jpgKjeld Erik Pedersen

Jeg har undervist børn, unge og voksne i mange forskellige former for havaktiviteter på forskellige niveauer i snart 40 år. Det drejer sig om windsurf, havkajak, kano, meginjoller, stand up paddleboard (SUP) og friluftsliv. De seneste 16 år har jeg arbejdet målrettet med at understøtte og uddanne børn og unge til at blive instruktører indenfor friluftsliv, forskellige sejladsrelaterede begivenheder og livredning. 

Jeg har arbejdet med udvikling af sejlads som pædagogisk læringsværktøj siden 1993, og udviklet samarbejde og fællesskaber på tværs af kommunale og andre offentlige virksomheder omkring sejlads og friluftliv til glæde og gavn for virksomhederne, deltagerne og folkesundheden.


Medarrangør af Vild, våd og sejl og Vandlejr i Faxe 1993-2008, hvor vi - med udgangspunkt i den frigørende pædgogik empowerment - udviklede den sociale kapital horisontalt og vertikalt. Børn og unge blev involveret i at engagere sig som frivillige medarbejdere, og uddannelsesforløb blev iværksat, som for manges vedkommende endte med lønnet ansættelse på Vild, våd og sejl og Vandlejr.
 
Er idé- og ophavsmand til bogen "Forældrenetværk i praksis, empowerment og socialt gruppearbejde", Forlaget Systime Academic, 2003
 
Formel uddannelse

Fritidspædagog
Suppl. Fag Børne- og Ungdomskultur Odense Universitet
DP. Udviklingspædagogik DPU
Projektlederuddannet på Den Kommunale Højskole.
Svømmelærer og kystlivredder.
3-stjernet CMAS sportsdykker, turleder og Nordisk fridykker.
Stand Up Paddle instruktør 2 DS
Windsurfinstruktør 2, DS.
Yachtskipper 3.
VHF/SRC certifikat.
Havkajak EPP/IPP4 i egenfærdighed.
Instruktør 2 Havkajak